Απολογισμοί-Ισολογισμοί Δήμου Καβάλας

URL: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&fq=organizationUid:%226126%22&wt=xml

Στο σύνολο δεδομένων περιέχονται οι ισολογισμοί και οι Απολογισμοί του Δήμου Καβάλας

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 12, 2017
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 12, 2017
Διαμόρφωση XML
Άδεια Creative Commons Attribution Share-Alike
createdπάνω από 4 έτη πριν
formatXML
id0bb280b5-5fac-430a-9045-c5a1917a1741
package id69e076c1-e47e-471f-8703-0b85b5fb287a
revision ide8f6547f-9964-4b50-a098-95706b47e1d2
stateactive