Απολογισμός δράσης ΚΕΠΠ

Αναλυτική καταγραφή στοιχείων φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών - ατυχημάτων καθώς και λοιπών περιστατικών - δραστηριοτήτων για τα οποία ενημερώθηκε το ΚΕΠΠ και ενήργησε αρμοδίως για τα έτη 2006 -2016.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας / Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων / Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
Δημιουργός Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Μάνος Ανδρουλάκης
Last Updated Οκτώβριος 10, 2017, 09:44
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 10, 2017, 09:31
Custom License i. Αναφορά της πηγής προέλευσης των δεδομένων και της ημερομηνίας τελευταίας επικαιροποίησής τους, ii. Υποχρέωση μη διαστρέβλωσης του αρχικού νοήματος των δεδομένων, iii. Μη θεμελίωση και αποποίηση ευθύνης φορέα για περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των δεδομένων, iv. Αποποίηση ευθύνης φορέα για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω