ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΟΤ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=decisionType:%22%CE%99%CE%A3%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%20%E2%80%93%20%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2299221315%22&fq=unitUid:%2272719%22&sort=recent&wt=xml
Δημιουργός Διεύθυνση Οικονομικών
Υπεύθυνος Συντήρησης Ευαγγελίου Νικόλαος
Last Updated Ιούνιος 6, 2018, 07:36
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 28, 2017, 09:29
Custom License ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ