ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Π.Δ.Μ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/06/2016 ΕΩΣ 30/06/2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Παπαδοπούλου Παρθένα
Last Updated Μάιος 18, 2017, 08:11
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 15, 2016, 09:29