Απολογισμός του τμήματος Βιβλιοθηκών, Μουσείων, Πινακοθηκών και Ιστορικού Αρχείου

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Ιούνιος 16, 2016, 09:36
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 16, 2016, 09:36