Απόσπασμα Πρακτικού υπ αριθμ. 45 του ΔΣ "Ελληνικό Κτηματολόγιο"

Απόφαση επικαιροποίησης πίνακα εγγράφων,πληροφοριών και δεδομένων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο (Δεκ. 2018) και αντίστοιχος επικαιροποιημένος πίνακας. Ο πίνακας επικαιροποιείται για το 2018 και η απόφαση αναρτάται σύμφωνα με το Ν.4305/14

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Δεκέμβριος 18, 2018, 13:27
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 18, 2018, 13:24