Αποτελέσματα διαδικασίας ετήσιας εκκαθάρισης του Καθεστώτος Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης

Υπουργικές Αποφάσεις με τις θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις από την επίτευξη του στόχου για κάθε Υπόχρεο Μέρος με βάση την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Διαχειριστή του Καθεστώτος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.cres.gr/obs/index.html
Last Updated Σεπτέμβριος 13, 2018, 10:11
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 13, 2018, 10:06