Αποτελέσματα μετρήσεων HF

Αποτελέσματα μετρήσεων υψίσυχνων ΗΜ πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη την Ελλάδα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή eeae.gr/επιτόπιες-μετρήσεις-ηλεκτρομαγνητικών-πεδίων
Δημιουργός Γραφείο μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών ΕΕΑΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Καραμπέτσος Ευθύμιος
Last Updated Ιούλιος 26, 2016, 06:21
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 24, 2015, 09:56
Custom License Αναφορά στην ΕΕΑΕ/Παρόμοια διανομή/ Υποχρέωση να μην διαστρεβλώνεται το αρχικό νόημα ή μήνυμα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων/ η ΕΕΑΕ δηλώνει ότι αποποιείται πάσης ευθύνης για τις περιπτώσεις μη ορθής περαιτέρω χρήσης και αξιοποίησης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, αλλά και για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση