ΑΡΙΘΜΟΔΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Συμβάσεις που έχει συνάψει ο Ε.Φ.Ε.Τ με αναδόχους από το έτος 2006.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΥΤΣΟΛΙΑΚΟΥ
Last Updated Δεκέμβριος 8, 2020, 13:35
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 16, 2017, 09:00