ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014-2016

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=subject:%22%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%97%22&page=0&fq=organizationUid:%226298%22&fq=signerUid:%22100003449%22
Δημιουργός Τμήμα Προμηθειών
Υπεύθυνος Συντήρησης Παναγιώτα Ευθυμίου
Last Updated Απρίλιος 5, 2016, 10:32
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 5, 2016, 10:29