Αρχείο Εξερχόμενων Εγγράφων Τμήματος Διοίκησης - Λογιστήριο - Παρ/ση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (οικ/κή)

Το αρχείο περιέχει την Σύμβαση, τον εγκριθέντα προϋπολογισμό του προγράμματος, τις επιμέρους συμφωνίες με τους φορείς αποστολής και όλα τα στοιχεία των εθελοντών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ιωάννα Παπαστάμου
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννα Παπαστάμου
Last Updated Νοέμβριος 29, 2018, 07:44
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 29, 2018, 07:43