Αρχείο εκδηλώσεων και συναφών δράσεων-ΕΦΑ Καρδίτσας

Θεματικό αρχείο των εκδηλώσεων και δράσεων της Υπηρεσίας (περιλαμβάνει προσκλήσεις, αφίσες, δελτία τύπου, προγράμματα και σχετικά διοικητικά έγγραφα )

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΟΔΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έκδοση 1
Last Updated Απρίλιος 4, 2019, 10:57
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 30, 2016, 08:33