Αρχείο Γεωγραφικής Απόδοσης της 1/2009 εγκεκριμένης Πράξης Εφαρμογής του Δήμου ιλίου

Το σύνολο των γεωχωρικών δεδομένων περιλαμβάνει ψηφιακό αρχείο (.dwg) του Διαγράμματος της 1/2009 Πράξης Εφαρμογής του Δήμου Ιλίου που συνοδεύει την υπ' αριθμ. οικ 8506/2010 Απόφαση κύρωσης του τότε Νομάρχη Αθηνών καθώς και ψηφιακό αρχείο (.dwg) του Διαγράμματος των Πράξεων Αναλογισμού που συνοδεύει την 1/2009 Πράξη Εφαρμογής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Κωνσταντίνος Σκεντέρης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννα Μητρογιάννη
Last Updated Ιούνιος 30, 2017, 10:58
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 15, 2016, 12:27