Αρχείο Κίνησης Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το αρχείο περιέχει την καταγραφή της κίνησης των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://opendata.thessaloniki.gr/el/dataset/
Δημιουργός Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
Last Updated Οκτώβριος 7, 2019, 09:31
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 7, 2019, 09:29