Αρχείο Μελετών για έργα συντήρησης Δημοτικών Κτηρίων και αύλειων χώρων - Μελέτες Νέων Δημοτικών Κτιρίων

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής - Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής - Τμήμα Μελετών - Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής - Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής - Τμήμα Μελετών - Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Last Updated Ιούνιος 20, 2018, 12:13
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 20, 2018, 11:58