Αρχείο μηνιαίου καθορισμού ωραρίου απασχόλησης σχολικών φυλάκων και σχολικών καθαριστριών

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή
Δημιουργός ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Last Updated Ιούνιος 15, 2016, 08:21
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2016, 08:21