Αρχείο πεζοδρόμων (θεσμοθετημένων, διαμορφωμένων, προς θεσμοθέτηση) εντός των ορίων του Δ.Α.

Περιλαμβάνει ψηφιακό αρχείο με στοιχεία πεζοδρόμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 21, 2018, 08:30
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 21, 2018, 08:24