ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΓΕΡΑΚΟΥ

ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ ΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΓΕΡΑΚΟΥ  (1935 - 1936). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Λακωνίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2016, 08:49
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2016, 08:49
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC