Ασύρματα δίκτυα Wi-Fi

Σημεία στην πόλη από όπου οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του Δήμου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Υπεύθυνος Συντήρησης Βασιλική Γακηλάζου
Last Updated Ιούνιος 28, 2018, 10:48
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 13, 2015, 04:59