Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων - Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κιλκίς από 01.01.2011

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων - Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κιλκίς από 01.01.2011

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Υπεύθυνος Συντήρησης Βαφείδης Δημήτριος
Last Updated Ιούνιος 1, 2017, 08:36
Δημιουργήθηκε Σεπτέμβριος 28, 2016, 07:12