Δείκτες Τιμών Κατηγοριών Έργων και Κόστους ...

URL: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT63/-

From the dataset abstract

Ο ΔΤΚΕ Νέων Κτιρίων Κατοικιών, ως δείκτης εκροών εκφράζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές-εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής, κατά την...

Πηγή : Δείκτες Τιμών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
idf0fa18db-7cfd-4a55-93a0-2932de86ffff
package idb48ac42b-949f-4ba7-a021-5d87dc2c9d77
position1
revision id76e982f2-3f4e-43ef-9880-e9c925228aa7
stateactive