ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔ/ΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Βάση δεδομένων για τη διάθεση θέσεων Πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μέσω του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ "ΑΤΛΑΣ"

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://submit-atlas.grnet.gr/Default.aspx
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΓΚΡΙΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Last Updated Μάρτιος 24, 2016, 12:15
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 24, 2016, 12:01