ΒΙΒΛΙΟ Δ - ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ CITES Ν.Α.

Μητρώο Επικράτειας επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της Σύμβασης CITES, σύμφωνα με την απόφαση με Α.Π.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών
Υπεύθυνος Συντήρησης Σταμάτιος Σταματέλλος
Έκδοση 2017.02.16
Last Updated Φεβρουάριος 17, 2017, 07:03
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 07:00