ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ - ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ή ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μητρώο Επικράτειας επιχειρήσεων εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της Σύμβασης CITES, σύμφωνα με την απόφαση με Α.Π.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών
Υπεύθυνος Συντήρησης Σταμάτιος Σταματέλλος
Έκδοση 2017.02.16
Last Updated Φεβρουάριος 17, 2017, 07:09
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 17, 2017, 07:09