Αρχείο γεωγραφικής απεικόνισης βασικού οδικού δικτύου

Γραμμική απεικόνιση οδών που ανήκουν στο βασικό οδικό δίκτυο (ΦΕΚ 561 & 711/Δ΄/1990)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 13, 2018, 08:40
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2018, 08:39