Αρχείο γεωγραφικής απεικόνισης θέσεων δέντρων 1ης Δημοτικής Κοινότητας

Σημειακή απεικόνιση θέσεων δέντρων 1ης Δημοτικής Κοινότητας (καταγραφή έτους 2010)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 13, 2018, 11:00
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2018, 10:56