Αρχείο γεωγραφικής απεικόνισης θέσεων Δημοσίων Σχολείων

Σημειακή απεικόνιση θέσεων Δημοσίων Σχολείων (καταγραφή έτους 2015)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 13, 2018, 10:26
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2018, 10:24