Κωδικοποίηση του πολεοδομικού καθεστώτος Ο.Τ. ανά Περιοχή του Δήμου Αθηναίων

Περιλαμβάνει ευρετήριο των ΦΕΚ πολεοδομικών ρυθμίσεων ταξινομημένων ανά Ο.Τ. και Περιοχή από το έτος 1900 και μετά και συνοδεύεται από χάρτες. Απαίτηση διασταύρωσης στοιχείων στην Υπηρεσία Δόμησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 26, 2018, 12:00
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 26, 2018, 11:57