Αρχείο γεωγραφικής απεικόνισης θέσεων μουσείων

Σημειακή απεικόνιση θέσεων μουσείων (καταγραφή έτους 2016)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΑΤΑ Α.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 13, 2018, 07:16
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2018, 07:15