Αρχείο γεωγραφικής απεικόνισης ονομασίας οδών οδικού δικτύου (έκδοση BETA)

Γραμμική απεικόνιση οδικού δικτύου με το όνομα των οδών (έκδοση BETA)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Έκδοση 2.0
Last Updated Ιούνιος 26, 2018, 08:47
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2018, 08:30