Αρχείο πολεοδομικών μελετών αναβάθμισης γειτονιών και στις 7 Δ.Κ. του Δήμου Αθηναίων

Αρχείο μελετών ετών 1987 - 2012

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 14, 2018, 09:45
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 14, 2018, 09:28