Αρχείο γεωγραφικής απεικόνισης θέσεων πολιτιστικών κέντρων

Σημειακή απεικόνιση θέσεων πολιτιστικών κέντρων του Δήμου Αθηναίων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 13, 2018, 07:22
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2018, 07:20