Αρχείο γεωγραφικής απεικόνισης πρωτεύοντος οδικού δικτύου

Γραμμική απεικόνιση οδών που ανήκουν στο πρωτεύον οδικό δίκτυο (ΦΕΚ 398/β'/2007)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής - Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούνιος 13, 2018, 08:46
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 13, 2018, 08:45