Ετήσια κωδικοποίηση θεσμοθετημένων πολεοδομικών ρυθμίσεων εντός των ορίων του Δ.Α.

Περιλαμβάνει χρονολογικό ευρετήριο θεσμοθετημένων πολεοδομικών ρυθμίσεων από το έτος 1836 και μετά (Απαιτείται έλεγχος πληρότητας)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Έκδοση 1.0
Last Updated Ιούλιος 5, 2018, 06:47
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 5, 2018, 06:46