Αρχείο Τ.Ο.Ε.Β. Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βόλου

Το αρχείο περιέχει προϋπολογισμούς εσόδων-εξόδων,απολογισμούς,αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων ,Αποφάσεις Δ.Σ. Δήμου Βόλου

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Γεώργιος Γεωργάκος
Υπεύθυνος Συντήρησης Γεώργιος Γεωργάκος
Last Updated Οκτώβριος 3, 2018, 10:20
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 3, 2018, 10:19