Δεδομένα Δημόσιας Υγείας

Νοσηλευτική κίνηση( αρ. νοσηλευομένων,αρ. ημερών νοσηλείας) Νοσοκομείων - Α τρίμηνο 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Mώρα Κυριακή
Last Updated Ιούνιος 15, 2018, 07:47
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 15, 2018, 07:37