Δεδομένα Δημόσιας Υγείας Νοσοκομείων 3ης ΥΠΕ- Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

Νοσηλευτική Κίνηση (αρ. νοσηλευομένων,αρ. ημερών νοσηλείας Νοσοκομείων)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός 3Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΩΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Last Updated Απρίλιος 24, 2018, 08:41
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 24, 2018, 08:34