Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία

Ο ΔΤΕ έχει ως σκοπό τη μέτρηση της μηνιαίας μεταβολής των τιμών των προϊόντων των τομέων ορυχείων-μεταλλείων, μεταποίησης και ενέργειας που εισάγονται από το εξωτερικό και μεταβιβάζονται σε μονάδες-επιχειρήσεις του εσωτερικού.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT18/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2016, 13:02
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016, 13:02