Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Εθνικός Δείκτης

URL: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/-

From the dataset abstract

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) προσδιορίζει την επίδραση των μεταβολών των τιμών λιανικής για τις δαπάνες αγοράς των αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν το λεγόμενο «καλάθι της...

Πηγή : Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Εθνικός Δείκτης

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιανούαριος 26, 2016
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 26, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
id5b602cfe-afaa-4ccb-9c29-98106416426c
package id8f443aa5-4aee-42ca-b62d-b38aa2b5c40e
revision id56ee6d31-4532-4c0c-b340-7b9106107446
stateactive