Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

URL: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT15/-

From the dataset abstract

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) στη Βιομηχανία έχει ως σκοπό τη μέτρηση της μηνιαίας μεταβολήςτων τιμών των βιομηχανικών προϊόντων που παράγονται στη χώρα και διατίθενται στην εγχώρια και...

Πηγή : Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια License not specified
createdπάνω από 6 έτη πριν
idf5706368-288f-476b-ba3e-21eaff84de07
package id3b35edcf-3965-4b65-98dc-cb480d0f525e
revision id9bcd4a67-9fa9-41e8-9331-850ca96c3f22
stateactive