Δελτία Παραγγελίας και Εγκρίσεις Δαπάνης ΟΣΥ ΑΕ

Δελτία Παραγγελίας και Εγκρίσεις Δαπάνης ΟΣΥ ΑΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=q:[%22%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%22,%22%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%93%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%A3%22]&fq=organizationUid:%2253362%22&wt=xml
Last Updated Μάιος 31, 2017, 10:56
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 26, 2015, 09:12