ΔEYTEPOBAΘMIA EKΠAIΔEYΣH ΣTO ΣYNOΛO EΛΛAΔΟΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων – Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού
Υπεύθυνος Συντήρησης Σοφία Μέμα, Ελένη Σταματοπούλου
Έκδοση 1.0
Last Updated Μάρτιος 29, 2019, 11:14
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 29, 2019, 11:14