Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια (σχολικός πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό) (Έναρξη-Λήξη)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED25/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Last Updated Δεκέμβριος 18, 2018, 11:23
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 22, 2016, 12:31