ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Προϋπολογισμού και λογιστικής διαχείρισης
Υπεύθυνος Συντήρησης ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΟΝΔΡΟΥ
Last Updated Ιανούαριος 9, 2017, 13:27
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 9, 2017, 13:26