Δημοτικά Διαμερίσματα στη Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με πληθυσμούς απογραφής 1991, 2001, 2011

Τα όρια στα Δημοτικά Διαμερίσματα που ανήκουν στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (“Ζώνη Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού”), με πληθυσμούς απογραφής 1991, 2001, 2011, της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://observatory.egnatia.gr/06_extras/6_11_OpDa.html
Δημιουργός ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ – Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού
Υπεύθυνος Συντήρησης Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού(email: observe@egnatia.gr)
Last Updated Ιούνιος 7, 2018, 07:52
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 7, 2018, 07:48
Custom License ΕΥΓΕΠ Ανοικτή Άδεια Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0)