Διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων

Παρέχονται πληροφορίες για τις διαδικασίες που απαιτούνται σχετικά με την αδειοδότηση επιχειρήσεων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.enterprisegreece.gov.gr/
Δημιουργός EnterpriseGreece (Διεύθυνση μελετών)
Υπεύθυνος Συντήρησης EnterpriseGreece (Διεύθυνση μελετών)
Last Updated Μάρτιος 21, 2016, 09:43
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 21, 2016, 09:40