Διαδικτυακή βάση δεδομένων για τη λατομική και μεταλλευτική δραστηριότητα

Βάση δεδομένων στην οποία τηρούνται στοιχεία σχετικά με τη λατομική και μεταλλευτική δραστηριότητα

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.latomet.gr
Last Updated Μάρτιος 6, 2018, 11:09
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 6, 2018, 11:07