Διακηρύξεις Δημοπρασιών & Αρχείο Δημοπρατηθέντων Έργων ΟΣΥ ΑΕ

Διακηρύξεις Δημοπρασιών & Αρχείο Δημοπρατηθέντων Έργων ΟΣΥ ΑΕ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/search/export?q=q:[%22%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%22]&fq=decisionType:%22%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3%22&fq=organizationUid:%2253362%22&sort=recent&wt=xml
Last Updated Μάιος 31, 2017, 10:45
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 26, 2015, 09:14