Διανομή Ψηφιακών Μοντέλων Επιφάνειας (DSM) του Δήμου Ηρακλείου

Διανομή Ψηφιακών Μοντέλων Επιφάνειας (DSM) που δημιουργήθηκε για την παραγωγή των Ορθοφωτογραφιών Πολύ Μεγάλης Κλίμακας (VLSO) της ΕΚΧΑ Α.Ε. Κάθε πινακίδα DSM έχει διαστάσεις στο έδαφος 960m X 760m, με περιμετρική επικάλυψη 80m, και ακολουθούν τη διανομή ΕΓΣΑ87 κλίμακας 1:1000. Ο τύπος των αρχείων είναι img. Η γεωμετρική ακρίβεια του προϊόντος είναι RMSEz ≤ 0,60m και η απόλυτη ακρίβεια ≤ 1,18m για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Τα μοντέλα χορηγήθηκαν από τον ΟΚΧΕ στον στον ΠΣΔΑΤΜ, υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:52
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 08:27