Διανομή Ψηφιακών Μοντέλων Υψομέτρου (DEM) του Δήμου Ηρακλείου

Διανομή Ψηφιακών Μοντέλων Υψομέτρου που δημιουργήθηκε για την παραγωγή των Ορθοφωτογραφιών Μεγάλης Κλίμακας (LSO) της ΕΚΧΑ Α.Ε. Κάθε πινακίδα DEM έχει διαστάσεις στο έδαφος 4600m X 3600m, με περιμετρική επικάλυψη 300m, και ακολουθούν τη διανομή ΕΓΣΑ87 κλίμακας 1:5000. Ο τύπος των αρχείων είναι img. Η γεωμετρική ακρίβεια του προϊόντος είναι RMSEz ≤ 2,00m και η απόλυτη ακρίβεια ≤ 3,92m για επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Τα μοντέλα χορηγήθηκαν από τον ΟΚΧΕ στον στον ΠΣΔΑΤΜ, υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:50
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 08:41